مشتریان گرامی!

 

باتوجه به اختلال اینترنت و ایجاد مشکل در سیستم‌ نوبت‌دهی، همچنین تجهیز و انتقال واحد کارواش به داخل شهر تبریز تا 3 ماه آینده، این واحد موقتا قادر به ارائه خدمات کارواش نخواهد بود و باتوجه به تعطیلی موقت واحد کارواش، تعداد پذیرش خودرو جهت تعمیرات افزایش خواهد یافت.

باتشکر از حسن اعتماد و انتخاب شما

روابط عمومی T.card