خدمات خودرو و مجموعه اقدامات شکل گرفته برای تعمیر و سرویس انواع خودرو متناسب با مشکل و نیاز آنها می‌باشد.

از اینرو تحت تاثیر تفاوت در هزینه‌های سرویس‌دهی و خدمات خودرویی، در طرح‌های جدید T.card بسته‌های متنوع با تفکیک برند و شرکت‌های سازنده خودرو ارائه شده‌اند.

و از آذرماه سال 1401 خدمات T.card بر اساس جداول زیر به روز رسانی شده است:

1. طرح 4 میلیون تومانی:

طرح 4 میلیونی

برندهای تحت پوشش:

ایران خودرو

سایپا

دوو و حمل بار

2. طرح 6 میلیون تومانی:

طرح 6 میلیونی

3. طرح 8 میلیون تومانی:

طرح 8 میلیون تومانی

4. طرح 15 میلیون تومان

طرح 15 میلیونی