مشتریان گرانقدر!

از شما به خاطر انتخاب T.cardسپاسگزاریم. خشنودی شما اولویت اول ماست و کارکنان این مرکز خود را مفتخر و متعهد به ارائه خدمت صادقانه به شما مراجعین و مشتریان محترم میدانند.

لذا در راستای ارائه خدمات مطلوب، خواهشمندیم مطالب این اطلاعیه را با دقت مطالعه فرمایید:

1. تعرفه‌های T.card و امداد خودروی برتر به شرح مبالغ اعلام شده داخل سایت می‌باشد لذا در صورت مشاهده درخواست مبالغ بیشتر تحت هر عنوانی، از واریز وجه خودداری نموده و به شماره بازرسی 04151281222 اطلاع دهید.

2. اطلاعیه‌های پیامکی مورد تایید شرکت فقط از سرشماره 90008914 ارسال میگردد و غیر از این سرشماره دریافت هر نوع پیامی از جانب شرکت فاقد اعتبار است.