بیمه 

بیمه‌نامه استاندارد خودروی شما، هزینه‌ی تعمیرات عادی خودرو را پوشش نمی‌دهد. حتی اگر بیمه بدنه‌ی ماشین شما، شامل پوشش جامع باشد، تعمیر قطعاتی که در طول زمان خراب یا فرسوده می‌شوند را پوشش نمی‌دهد.

 

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش خودرو شامل تعمیرات خودرو می‌شود، اما این نوع گارانتی‌ها تاریخ انقضا دارند و در نهایت تمام می‌شوند.

 

بیمه و خدمات پس از فروش، هردو یک خلا دارند و اینجاست که نیاز به وجود طرح  T.card  که شبیه بیمه تعمیرات خودرو _که در کشورهای اروپایی رایج است _ عمل کرده و تعمیرات و خرابی‌های عادی را هم پوشش دهد، احساس می‌شود.

به عنوان مثال، شما اگر در حال رانندگی تصادف کردید، اگر پوشش بیمه بدنه جامع دارید، شرکت بیمه به شما در پرداخت هزینه تعمیرات کمک خواهد کرد. با این حال، اگر پمپ آب شما هنگام رانندگی منفجر شود، بیمه این تعمیر را پوشش نمی‌دهد. اما T.card چنین احتمالی را هم پوشش می‌دهد.

مزیت T.card نسبت به بیمه خودرو این است که کل هزینه تعمیرات اساسی را پوشش می‌دهد. و مزیت آن در برابر گارانتی‌ها و خدمات پس از فروش این است که گارانتی‌ها بعد از یک مقطع زمانی تمام می‌شوند، اما T.card تاریخ انقضا ندارد.

بیمه یا تیکارت

 

علاوه بر اینها برخی از مکانیکی‌ها مشکلی ندارند که مبالغ نامتعارفی را برای خدمات و تعمیرات خود دریافت کنند. اما با T.card هزینه‌ی خدماتی که دریافت میکنید تنظیم شده و استاندارد(طبق تعرفه اتحادیه) است.

 

با T.card، تعمیرات غیرمنتظره خودروی خود را به هزینه‌ای ثابت و قابل مدیریت تبدیل کنید.