امکان استفاده از تخفیف‌ها و هدایای مختلف بر اساس طرح خریداری شده.

تخفیف‌ها و هدایای ارائه شده از جانب T.card فعلا در سه حوزه زیر قابل استفاده است:

 

1. کلینیک تخصصی T.card:

کلینیک تخصصی

2. یدک خودرو:

یدک خودرو

3. امداد در محل:

امداد در محل

T.card آینده‌ای بدون هزینه‌های سرسام آور را نوید می‌دهد...