اگر خودروی شما به دلیل تصادف آسیب ببیند، چه از نظر مکانیکی و چه از نظر ظاهری، بیمه می‌تواند شما را از فشار مالی بزرگی نجات دهد.

اگرچه در هنگام ادعای خسارت، فراز و نشیب‌هایی هم وجود داشته باشد، اما بهرحال همه می‌دانیم بیمه‌نامه خودرو ابزار ارزشمندی است که از شما در برابر هزینه‌های غیرمنتظره محافظت می‌کند.

بیمه بدنه

اما اگر یک روز صبح، بدون هیچ تصادفی ماشین شما روشن نشود چه؟

شاید فقط باتری خراب است. یا شاید چیزی مهم‌تر مانند آسیب موتور باشد! آیا بیمه خودرو چنین تعمیراتی را نیز پوشش می‌دهد؟

شما تصادف نکرده‌اید، و هیچ کس به خودی خود مقصر نیست، بنابراین تماس با شرکت بیمه منطقی نیست.

از آنجایی که این خرابی‌ها ربطی به تصادف ندارند و تحت پوشش بیمه‌نامه‌ای نیستند برای محافظت از شما در برابر چنین هزینه‌هایی تی.کارت طراحی شده است.

تی.کارت

ممکن است فکر کنید، "این دقیقاً مانند یک گارانتی طولانی مدت ماشین به نظر می‌رسد!" و حق با شماست. اما سطح پوشش تعمیرات در تی.کارت از آن هم فراتر است و تعمیراتی که جزو استثناعات گارانتی‌ها هستند را نیز شامل میشود.

پوشش تعمیرات تی.کارت به گونه‌ای طراحی شده است که به صاحبان خودرو آرامش خاطر می‌دهد که اگر صورت حساب بزرگی برای تعمیرات در انتظارشان باشد، تی.کارت وارد عمل شده و هزینه تعمیرات خودرو را پرداخت می‌کند. علاوه بر آن پوشش تی.کارت حتی شامل کمک‌های کنار جاده‌ای و امداد در محل و یدک خودورو نیز هست.