صفحه نخست > خدمات بیمه ای > بیمه اتوموبیل

در بيمه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت كلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و كلی وارد شده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده به قیمت روز حادثه پرداخت می شود. همچنین علاوه بر خطرات اصلی كه ذكر شد می توان با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات تكمیلی را نیز كه شامل: سرقت در جای قطعات و لوازم، شكست شیشه به تنهایی، غرامت ایام تعمیرات، نوسانات قیمت در خسارات جزئی، بلایای طبیعی و همچنین خطرات ناشی از مواد شیمیایی تحت پوشش قرارداد.

انواع بیمه اتومبیل

در بیمه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت كلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف  تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و كلی وارد شده به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد و ارزش لوازم و قطعات استفاده شده به  قیمت روز حادثه پرداخت می شود. همچنین علاوه بر خطرات اصلی كه ذكر شد می توان با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات تكمیلی را نیز كه شامل :
– سرقت در جای قطعات و لوازم
– شكست شیشه به تنهایی
– غرامت ایام تعمیرات
– نوسانات قیمت در خسارات جزئی
– بلایای طبیعی و همچنین خطرات ناشی از مواد شیمیایی تحت پوشش قرارداد

منظور از اتومبیل هر گونه وسیله نقلیه موتوری زمینی سنگین و سبك مانند اتوبوس، مینی بوس، كامیون، تریلر، سواری، موتور سیكلت، تراكتور و مانند آن ها است.

این بیمه را با نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری نیز می شناسیم. براساس قانون، كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند.این بیمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران می كند:
1-خسارت های مالی
خسارت های مالی شامل كلیه خسارت های مالی می باشد كه از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی، متوجه اشخاص ثالث می شود، مانندخسارت وارد به اشخاص ثالث ناشی از تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه و نیز خساراتی كه از محموله های وسیله نقلیه مذكور به اشخاص ثالث وارد شود.

2-خسارت های جانی
خسارت های جانی كلیه خسارت ها و غرامت های جانی شامل فوت، نقص عضو، از كارافتادگی دائم یا موقت و نیز هزینه های پزشكی است كه در اثر حادثه رانندگی ایجاد می گردد و با توجه به آرای صادره توسط محاكم قضایی از محل بیمه نامه قابل جبران می باشد.

 


مجموعه : خدمات بیمه ای

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۱:۲۶:۱۹