با کمال افتخار شما را استخدام می کنیم؛

کارجوی محترم؛ تمام اطلاعات پرشده شما در بایگانی محرمانه و فقط در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت. پس با اطمینان و با دقت و صحت کامل و خوانا تمام کادرها پر شود.ردیف عنوان شغلی و محل کار : از تاریخ : تا تاریخ :

1

2

3

4

5

ردیف عنوان شغلی و محل کار : از تاریخ : تا تاریخ :

1

2

3

4

5


عنوان زبان میزان تسلط بر مهارت Reading : میزان تسلط بر مهارت Writing : میزان تسلط بر مهارت Speaking : میزان تسلط بر مهارت Listening :

انگلیسی

عربی

ترکی استانبولی

آلمانی

فرانسویویا

اینجانب تمامی موارد را با دقت مطالعه و صحت گفته های خود را جهت مراحل بعدی استخدام تأیید می نمایم.Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/ticgco/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 263

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home/ticgco/public_html/application/cache/sessions)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: