آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی، تبریز، ولیعصر، خیابان اوحدی،
پایین‌تر از پیتزا میزبان، پلاک 5، ساختمان T.card

ساختمان

گروه مشاوران ایده های برتر مبتکر برنا

شماره تماس 041-51032555