سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات و انتقادات در راستای ارتقای نظام سلامت اداری و افزایش رضایت مشتریان، از زیرمجموعه‌های هلدینگ ایده‌های برتر ( T.card) راه اندازی گردید.

 

 

فرآیند رسیدگی به شکایات 

 

 

فرآیند رسیدگی به شکایات

 

1- دریافت شکایت‌ها:

پس از گزارش مشتریان، شکایت‌ها باید همراه با اطلاعات پشتیبانی‌کننده(کد مشخص‌کننده ویژه ثبت) و سایر اطلاعات لازم برای رسیدگی اثربخش به واحد مربوطه ارسال میگردد.

 

2-ردیابی شکایت:

گزارش شکایت باید از زمان دریافت و در طی فرآیند رسیدگی تا زمانی که مشتری راضی شود یا تصمیم نهایی اتخاذ گردد پیگیری شود.

 

3-اعلام وصول شکایت:

دریافت هر نوع گزارش و شکایتی باید بلافاصله به اطلاع گزارش‌دهنده همراه با کدپیگیری برسد.

 

4-ارزیابی اولیه:

ارزیابی اولیه بایستی بعد از دریافت با مقیاس‌های زیرانجام گیرد:

شدت شکایت، پیچیدگی، لزوم و امکان اقدام فوری.

 

کلیه مشترکین گرامی می‌توانند شکایت، پیشنهاد و نظرات خود را در خصوص خدمات ارائه شده توسط زیرمجموعه‌های این هلدینگ از طریق تماس با سامانه‌ی تلفنی 04151281000 ثبت نمایند.

 

mailشکایت و نظرات واصله توسط این سامانه به واحدهای بازرسی شرکت‌های تابعه ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

 

مدیریت شکایت