سیستم ارتباط با مشتری

 

هر شرکتی که بخواهد در ارائه خدمات به مشتریان خود پیشرو باشد، باید در ارائه خدمات پشتیبانی نیز پیشرفت کند تا ماورای انتظارات مشتریان را برآورده نماید. 

همان اندازه که صحبت‌های مثبت مشتریان، حس مثبتی را به شرکت و همکاران‌ ما حتی زمانی که خسته هستیم، القا میکند؛ شنیدن شکایات و انتقادات آن‌ها نیز  برایمان مفید است.

صویر اول


تصویر دوم


تصویر شماره سوم


عکس چهارم

 


 

لوگوهای هلدینگ