وضعیت فعلی حوزه خدمات خودرویی را می‌توان وضعیتی تحول آفرین، مخرب و تاثیرگزار توصیف کرد.

ما می‌توانیم انتظار تغییرات چشمگیر در این حوزه را با نوآوری‌های هوشمندانه داشته باشیم.

در واقع در هر دهه‌ای صنعت خودرو و خدمات خودرویی، موج متمرکزی از نوآوری را تجربه کرده است و این تغییرات ناشی از نوسانات اقتصادی و همچنین تقاضای مصرف کننده است.

 

T.cardموج بعدی خدمات خودرویی

پیش‌بینی میشود که با گسترش و توسعه نوآوری تی کارت تغییرات چشمگیری را در حوزه‌های زیر شاهد باشیم:

 

1. بیمه:

وسایل نقلیه تأثیر زیادی بر صنعت بیمه دارند. افزایش ایمنی خودروها با ارائه خدمات خودرویی به‌صرفه و پشتیبانی هزینه‌های مازاد نگهداری از خودرو هرچند باعث حذف صنعت بیمه نخواهد شد. - چون این صنعت به اندازه کافی بزرگ است که بتواند چرخش کند- اما پیش‌بینی میشود نیاز به آن را کاهش دهد.

پیش‌بینی‌شده‌ترین تغییرات در حوزه‌ی بیمه شامل ریسک‌های خرد و حق بیمه‌های کوچک است و احتمالا طرف مسئول پرداخت حق بیمه هم تغییر خواهد کرد.

این تغییرات تدریجی خواهند بود زیرا هر نوآوری در ابتدای راه نیاز دارد خود را با زندگی روزمره نهادهای نظارتی، ارائه‌دهندگان و مصرف کنندگان نوآوری‌ها تطبیق دهد.

بیمه

2. زیرساخت‌ها:

وضعیت کنونی زیرساخت‌های خدمات خودرویی تیره و تار است و در کشور ما هم خدمات خودرویی اکثرا تحت تأثیر زیرساخت‌های ضعیف قرار گرفته است.

اما اگر فرآیند ارتباط شبکه خودرویی با زیرساخت‌های خدمات در محل بصورت بصرفه و موثر فراهم شود، این ارتباط میتواند سرعت، رویه‌های ایمنی و بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی خودرو را تعیین کند.

تیکارت در این زمینه به سراغ فناوری رفته تا با استفاده از ظرفیت و توانایی موجود در این حوزه راه‌حل ساده‌تری برای این مشکل پیدا کند.

تحول زیرساخت‌ها

جالب خواهد بود که ببینیم کدامیک اول میشود؟ بهبود زیرساخت‌ها یا فناوری؟

شرط ‌بندی صنعت در حال حاضر بر روی پیشی گرفتن فناوری از پیشرفت‌های زیرساختی است، زیرا شرکت‌های فناوری می‌توانند بدون حمایت دولت، بودجه پیشرفت فناوری خود را به طور کامل تأمین کنند. اما همین را نمیتوان در مورد زیرساخت‌های عمومی گفت.